MENU
业务范围
业务范围
合建房

       合建房纠纷,即合作建房纠纷,通常发生在农村、市郊、城中村等区域,主要因为该区域建房管理松散,对个人建房时资金不足的情况下引入他人加入建房。有的有合作建房协议,有的没有合作建房协议;有人有建房资格,有人没有建房资格。从而形成了很多纠纷,主要包括:

       1、合作建房人确认纠纷;

       2、确认合作建房协议无效纠纷;

       3、确认合作建房协议有效纠纷;

       4、合作建房利益分割纠纷。

TOP