MENU
业务范围
业务范围
违建房

       违建房纠纷,经常发生在建房人与城管部门、街道办事处、乡镇政府、拆迁征收部门之间,双方处于不平等地位,要么由于建房人的法律手续不全,要么由于权力部门的恣意妄为,才导致彼此之间的矛盾不可调和,从而引发纠纷。一般包括:

       1、违建房确认纠纷;

       2、违建房补正纠纷;

       3、违建房补偿纠纷;

       4、违建房行政诉讼。

TOP