MENU
业务范围
业务范围
保障房

       保障房纠纷,一般指政府为住房困难家庭提供限定标准、限定价格、限定租金的住房而产生的纠纷,主要包括:

       1、经济适用住房购买资格确认纠纷;

       2、经济适用住房指标买卖纠纷;

       3、经济适用住房买卖纠纷;

       4、廉租住房分配资格确认纠纷;

       5、廉租住房转租纠纷;

       6、定向安置住房分配纠纷;

       7、定向安置住房转让纠纷。

TOP