MENU
业务范围
业务范围
继承房

       继承房纠纷,房屋的价值越大,因房屋继承发生的争议也就越大,就目前而言,房屋继承纠纷出现了高发趋势,新旧家庭成员为此陷入苦恼,有时难以自拔。其纠纷形式主要表现在以下几个方面:

       1、继承人资格确认纠纷;

       2、继承房范围确认纠纷;

       3、遗嘱继承房纠纷;

       4、法定继承房纠纷;

       5、代位继承房纠纷;

       6、遗赠房纠纷;

       7、继承房腾退纠纷;

       8、继承房析产分割纠纷。


TOP